Register partnerov verejného sektora

Registrácia partnera verejného sektora

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon č.315/2016 Z.z., obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri partnerov verejného sektora. Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma…