zapis_cudzincov_do_zivnostenskeho_a_obchodneho_registra

Zápis cudzincov do živnostenského a obchodného registra

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba. Fyzická osoba s bydliskom mimo členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /napr. občan Ukrajiny/ – je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky…

zapis_konecneho_uzivatela_vyhod_do_orsr

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Ponúkame Vám rýchly a spoľahlivý zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR . V súlade s ustanoveniami zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu , majú obchodné spoločnosti povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra do 31.12.2019. Túto povinnosť majú všetky obchodné spoločnosti založené…