Dňa 25 . mája 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prinesie do oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb významné zmeny.

Do tohto dátumu teda musí každá firma/právnická, či fyzická osoba/ a organizácia, ktorá spracúva osobné údaje, prijať potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a vypracovať novú dokumentáciu k ochrane osobných údajov .

S prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov Vám odborne pomôžeme vypracovaním všetkých potrebných listín.

Požiadajte o vypracovanie GDPR jednoducho a rýchlo