GDPR (General Data Protection Regulation)

Dňa 25 . mája 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prinesie do oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb významné zmeny. Do tohto dátumu teda musí každá firma/právnická, či fyzická osoba/ a organizácia, ktorá spracúva osobné údaje, prijať potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a vypracovať novú dokumentáciu…

Register partnerov verejného sektora

Registrácia partnera verejného sektora

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon č.315/2016 Z.z., obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri partnerov verejného sektora. Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma…