zapis_konecneho_uzivatela_vyhod_do_orsr

Ponúkame Vám rýchly a spoľahlivý zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR .

V súlade s ustanoveniami zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu , majú obchodné spoločnosti povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra do 31.12.2019.

Túto povinnosť majú všetky obchodné spoločnosti založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Nesplnenie si tejto povinnosti do 31. decembra 2019, alebo prípadne nesprávne alebo neúplné označenie konečného užívateľ a výhod ,zákon sankcionuje uložením pokuty až do výšky 3310 €.

Požiadajte o zápis teraz.